Sari la conținut

Salariul mediu net a crescut în februarie cu 17,9%, faţă de aceeaşi lună din 2018, până la 2.933 lei

În luna februarie 2019, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 4819 lei, adică mai mic cu 0,4% față de luna ianuarie 2019. Acesta a fost în scădere cu 3 lei (0,4%) față de luna precedentă. Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (6683 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1728 lei).

Față de luna ianuarie 2019, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri. Totodată, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici, precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mici în unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

– cu 20,6% în extracția minereurilor metalifere, respective cu 14,9% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale;

– între 3,5% și 7,0% în extracția cărbunelui superior și inferior, activități de servicii anexe extracției, depozitare și activități auxiliare pentru transport, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacții imobiliare, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi aeriene;

– între 1,5% și 3,0% în fabricarea substanțelor și a produselor chimice, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, transporturi terestre și transporturi prin conducte, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, hoteluri și restaurante, alte activități industriale n.c.a.

De asemenea, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

– cu 8,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, cu 8,1% în activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, respectiv 7,7% în activități de producție cinematografică, video și de programare de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală;

– între 1,5% și 4,0% în cercetare-dezvoltare, construcții, activități de editare, activități profesionale, științifice și tehnice, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), agricultură, vânătoare și servcii anexe.

Ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au înregistrat și în sectorul bugetar: în administrație publică (+1,6%), în învățământ (+1,3%). Totodată, comparativ cu luna precedentă, o ușoară scădere a câștigului salarial mediu net a fost înregistrată în sănătate și asistență socială. (-1,3%).

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2933 lei în februarie, mai mare cu 17,9% față de perioada similară din 2018, dar în scădere faţă de luna ianuarie cu 3 lei, potrivit Institutului Național de Statistică. Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4819 lei, cu 0,4% mai mic decât în luna ianuarie 2019.

Categorii

ECONOMIE, ȘTIRI

Etichete